доц. д-р Димитър Желев, член на УС

Димитър Желев е доцент в Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е множество на научни и научнопопулярни статии, учебници и учебни пособия за висшето, средното и основното образование. Научните му интереси са в сферата на природната география, ландшафтната екология и географското образование. Съосновател е на образователния сайт Географ БГ (geograf.bg) и е член на Организационния комитет на Българския географски фестивал. От 2021 г. е член на Националната комисия за провеждане на олимпиадата по география и икономика и е ръководител на българския ученически олимпийски отбор по география. Посетил е над 70 страни.