Предстоящи събития

 

Събития, организирани с участието на БГД
   

II-ра географска конференция “Geo Decade” 2020-2030 - Шумен, 13-15 септември 2022 г.

повече информация на https://geodecade.com/

 

Международни събития

   

4-та конференция "ESP Europe Conference"Хераклион, Крит, Република Гърция, 10-14.10.2022 г.

повече информация на https://www.espconference.org/europe22