Предстоящи събития

 

Събития, организирани с участието на БГД

Международната конференция „Напредък в геонауките за интелигентна трансформация“ - София, 11-14 октомври 2023 г.

повече информация на: https://conference.gea.uni-sofia.bg/ 

  

Международни събития

Световен конгрес IALE 2023 - Найроби, Кения, 10-15 юли 2023 г.

повече информация на: https://iale2023.mak.ac.ug/