Предстоящи събития

 

Събития, организирани с участието на БГД
   

Български географски онлайн фестивал 2022 г. - онлайн, 16-17 април 2022 г.

повече информация на https://geograf.bg/bg/article/blgarski-geografski-onlayn-festival-2022-g

 

II-ра географска конференция “Geo Decade” 2020-2030 - Шумен, 13-15 септември 2022 г.

повече информация на https://geodecade.com/

 

Международни събития

   

5-ти Международен конкурс „Карст под защита - дар за поколенията“ - краен срок за участие: 29 април 2022 г.

повече информация на http://prokarstterra.bas.bg/competition/bg/index.html

 

8-ма Международна конференция по ГИС и картография - Несебър, България, 20-25.06.2022 г.

повече информация на https://iccgis2020.cartography-gis.com/ 

 

Training School "Accelerating the transition to circular cities with nature-based solutions for water treatment" - 29 юни - 1 юли 2022 г., Лион, Франция

повече информация на https://circular-city.eu/?p=889 или https://circular-city.eu/wp-content/uploads/2022/03/MULTISOURCE-COST_Action_Summer_School_2022.pdf

 

Training School "Urban Ecology: the green within the city" - 25 - 29 юли 2022 г., Лисабон, Португалия

повече информация на https://circular-city.eu/?p=882 или https://ce3c.ciencias.ulisboa.pt/training/ver.php?id=164 

 

4-та конференция "ESP Europe Conference"Хераклион, Крит, Република Гърция, 10-14.10.2022 г.

повече информация на https://www.espconference.org/europe22