Бюлетин на БГД, бр. 10, год. 6, декември 2022

Бюлетин на БГД, бр. 9, год. 5, декември 2021

Бюлетин на БГД, бр. 8, год. 4, декември 2020

Бюлетин на БГД, бр. 7, год. 3, декември 2019

Бюлетин на БГД, бр. 6, год. 3, октомври 2019

Бюлетин №5, Информационен бюлетин декември, 2016 г.

Бюлетин №4 - Информационен бюлетин Април, 2016 г.

Общо събрание на Българското Географско дружество за 2015 година

Бюлетин №2 - Българска победа в Русия

Бюлетин №1 - БГД – възникване, съществуване, възстановяване и бъдеще