Консултативен съвет

С решение на УС на БГД от 24.11.2014 г. утвърдено от общото събрание на БГД на 21.11.2015 г. към Дружеството се създава Консултативен съвет. В него се избират личности, които имат общопризнат принос за развитието на географската наука и географското образование, популяризирането на географията и приложението й в практиката, както и личности със съществени заслуги за развитието на БГД. Консултативният съвет има за цел да подпомага работата на УС на БГД при вземането на решения свързани с важни за работата на Дружеството въпроси.

Състав на Консултативния съвет:

Проф. Ангел Велчев - СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Проф. Антон Попов - СУ „Св. Климент Охридски”

Проф. Борис Колев – НИГГГ БАН

Акад. Георги Милошев – НИГГГ БАН

Проф. Николай Спасов – Национален природонаучен музей БАН

Доц. Петър Берон - Национален природонаучен музей БАН

Проф. Румен Пенин - СУ „Св. Климент Охридски”

Проф. Теменужка Бандрова – УАСГ, Председател на Българска картографска асоциация

Проф. Цанко Цанков – Югозападен университет „Неофит Рилски”

Настоящият консултативен съвет е избран на Общо събрание на Дружеството проведено на 03.12.2016г.

Номинации за членове на КС се приемат целогодишно и се гласуват на годишното общо събрание. Условията за номиниране и избор могат да бъдат изтеглени оттук: изтегли