Изпълнително бюро

Управителният съвет на БГД, в стремежа си да изгради добре работеща организационна структура и в съответствие с чл. 18, ал.5 от Устава на Дружеството, реши да създаде нов оперативен орган – Изпълнително бюро (ИБ) в 10-членен състав. Бюрото е оранизирано по ключови направления (ресори) от дейността на Дружеството. 

Първоначално ИБ е утвърдено на заседание на УС на БГД на 21.06.2016 г.

ИБ има за цел да подпомага УС в организационната работа, да координира дейностите в Дружеството, свързани с планиране, организация и провеждане на събития, да съдейства за популяризиране на дейността на Дружеството, да съдейства за подобряване на комуникацията между членовете на Дружеството.

Настоящите ресори и отговорниците за тях бяха определени на редовно заседание на УС на БГД през октомври 2021 г. Съставът на ИБ на БГД е както следва:

  • Образование - Евгения Сарафова, Димитър Желев, Теодора Димитрова, Мария Петрова Мирослав Иванов, Антонина Атанасова;
  • Публични дейности на БГД - Лидия Семерджиева, Христина Проданова, Десислава Христова, Антонина Атанасова;
  • Администрация - Велимира Стоянова, Мария Петрова, Мирослав Иванов;
  • Проекти и международна дейност - Калоян Цветков, Христина Проданова, Евгения Сарафова, Димитър Желев, Лидия Семерджиева, Десислава Христова.