Конференция на БГД 2017

„Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България” 

Благоевград и Кюстендил 28.09-01.10.2017

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научна конференция посветена на актуални въпроси и съвременни предизвикателства на географската наука в България и нейното място в планирането и използването на територията на национално, локално и местно ниво в условията на глобализация. Основната работа на конференцията ще бъде организирана в паралелни сесии, фокусирани върху отделни направления от географското познание и практика. Темите на сесиите ще бъдат формулирани на основата на вече създадените тематични работни групи към БГД, както и на подадени от вас заявки за организиране на нови такива. Очакваният краен резултат е организационна и научна дискусия на географската общност по важни географски проблеми и представяне на най-новите резултати от географските изследвания, както в съществуващите тематични работни групи, така и да инициира създаването на нови такива. Приканваме всички, които имат желание да участват в конференцията да изпратят своите заявки в срок до 20 август 2017 г.

Още...