2018 - Юбилейна година за българската география

През 2018 година българската географска общност отбелязва три значими юбилея:
  • Българското географско дружество (БГД) ще навърши 100 години от създаването си на 9 ноември 1918 г.
  • На 5 април се навършват 150 години от рождението на основоположника на географската наука в страната акад. Анастас Иширков.
  • На 19 март 1898 г. (преди 120 години) акад. Иширков изнася първата лекция по география в Софийския университет, с което се полага началото на университетската география в България.

БГД ще отбележи тези юбилеи с поредица от събития през периода април - ноември 2018. Началото беше поставено с Тържествено честване на 150 годишнината на акад. Анастас Иширков, на 04.04.2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски”

 

Още...