Декада на географията в България 2020-2030 г.

Българското географско дружество отправя апел към всички географи в страната, свързан с третото десетилетие на ХХI в. – това да бъде десетилетието на усилено развитие за българската география. Осъществяването на „Декада на географията в България“ е една от целите на БГД, а задачите на Дружеството за периода след началото на 2020 г. са:
  • да разширява дейността си и да приобщава повече хора към инициативите си;
  • да се ангажира активно в провеждането на национални и международни форуми, проекти и партньорства;
  • да издигне авторитета на своето издание „Известия на БГД“;
  • да активизира диалога за пълноценно и полезно географско образование и да стимулира ролята на бизнеса и технологиите в училищния и университетския образователен процес;
  • да участва активно в изграждането на позитивен и проспериращ образ на географската наука в българското общество.

Българското географско дружество остава отворено към идеи и предложения за инициативи в рамките на географската декада.

 

Още...