проф. д-р Димитър Симеонов, член на УС

Проф. д-р. Димитър Симеонов завършва „История  и география“ и магистратура „Обща история“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. От 2012 г. е доктор по Икономическа и социална география, а от 2014 г. – доцент в Историческия факултет, катедра „География“ в същия университет. През 2019 г. е избран за зам.-ректор по учебната дейност във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Научните интереси на проф. д-р. Димитър Симеонов са в следните области: социална и икономическа география на България; социална география; медицинска география; регионално развитие и туристическо райониране в България; културен туризъм, география на населението и селищната мрежа в България.

Проф. д-р. Симеонов е член на Българското географско дружество и Българското дружество по медицинска география.