доц. д-р Цветан Коцев, член на УС

Ръководител на секция „Физическа география“ в департамент „География“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките.