доц. д-р Александър Гиков, член на УС
 
Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките.