доц. д-р Стелиян Димитров, председател на БГД

Доц. д-р Стелиян Димитров е преподавател в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ в катедра „Картография и ГИС“ в Геолого-географски факултет. Има докторска степен по Икономическа и социална география и Certificate of graduate studies от Университета в Оксфорд (2001).
Автор е на множество публикации и съавтор на учебни и методически пособия в областта на регионалното развитие и планиране, стратегическото планиране и разработване на стратегии, на приложение на ГИС и дистанционните методи.