Съвременно географско образование

Съвременно географско образование е работна група насочена към преподавателите от сферата на средното образование в България. Създаването на такава група идва да удовлетвори потребностите на значителна част от тази гилдия по отношение на информираност, комуникация и подпомагане на учебната работа.

 Основни цели на групата:

  • Да информира и обсъжда с географската образователна гилдия проблемите свързани с географското образование у нас;
  • Да излиза с мнения и становища относно тези проблеми; да споделя добри педагогически практики на колеги-географи;
  • Да поства преведените тестове от ежегодната международна олимпиада и други материали свързани с географското образование в света; да обедини потенциала на креативните учители-географи;
  • Организиране на он-лайн обучения на учителската колегия;

Предвиждани дейности на групата:

За разлика от другите сайтове/мрежи, където обсъжданите въпроси са по-обхватни и разнопосочни (и в определен смисъл злободневни) дейноста в работната група  ще бъде по-селектирана т.е. в по-голяма степен целево ориентирана към проблемите на географското образование у нас и по света

Координатор на групата: Мариана Султанова

Ако желаете да станете член на групата изпратете имейл до office.bgs@geography.bg