Понеделник, 07 Декември 2015 21:12

Семинар на БГД "Малки ледници и снежници на Балканския полуостров"

На 2 декември 2015 г. от 17 часа в зала 252-А се проведе семинар на Българско географско дружество "Малки ледници и снежници на Балканския полуостров - проучване 2008-2015г”. На семинара беше представена работата на екип от изследователи и студенти в три планини на Балканския полуостров – Пирин, Дурмитор и Проклетия. Доц. Красимир Стоянов от Югозападен университет "Неофит Рилски" представи презентация за географските особености на трите изследвани и интересни факти от експедициите, които екипът е извършил през последните години. Гл. ас. Емил Гачев от същия университет представи презентация за малките ледници и снежници в тези планини. И двете презентации бяха богато илюстрирани с карти и снимков материал, чрез които присъстващите имаха възможност да получат нагледна представа както за научната страна на разглежданите въпроси, така и за неповторимата красота на тези планини. Семинарът беше и първо мероприятие на формиращата се работна група за изследване на планините към БГД. 

 

Представяме ви и едно мнение от форума на geograf.bg за семинараТази вечер в 252 ауд. на Университета имахме удоволствието да чуем една много интересна от географска гледна точка презентация, свързана със съвременните снежници и малки ледници на Балканския полуостров, представена от колегите географи от ЮЗУ Благоевград доц. Красимир Стоянов и гл.ас. Емил Гачев (третият участник в изследвания ас. Александър Гиков от Института за космически изследвания към БАН бе възпрепятстван да присъства). Публиката изслуша резултатите от интересните изследвания проведени в период от 2008 - 2015 г., както и хипотезите на двамата колеги. Богато илюстрираната с фотографии лекция показа природните красоти на трите проучени планини - Пирин, Дурмитор и Проклетия. Лекцията завърши с много въпроси от страна публиката. Получи се един истински географски научен семинар, който доказа, че младите географи у нас работят сериозно върху редица научни проблеми у нас и в чужбина. Успех и занапред! РП