Общо събрание на сдружение „Българско географско дружество”

3 декември 2016 година

 

Покана за Общо събрание 2016

Общо събрание 2016 - презентация

Общо събрание 2016 - протокол