Общо събрание на сдружение „Българско географско дружество”

21 ноември 2015 г.

 

 

Покана_OС_2015.pdf
Презентация_ОС_2015.pdf
Протокол_ОС_2015.pdf