Общо събрание на сдружение „Българско географско дружество”

8 ноември 2014 година

 

 

 

Protokol_OS_2014.pdf
Общо_събрание_2014_презентация.pdf
Обява_общо_събрание_2014.pdf