Бюлетин №1 - БГД – възникване, съществуване, възстановяване и бъдеще

Българското географско дружество е създадено на 09.11.1918 г. със седалище в Софийския университет. През наближаващата 2018 г. дружеството ще отбележи стогодишния си юбилей. Първият председател на дружеството е проф. Анастас Иширков /1918-1934/, след който дружеството се оглавява от проф. Батаклиев /1934-1945/. Под тяхно ръководство Българското географско дружество осъществява активна дейност не само в нашата страна, но и в чужбина. За това допринася научната известност и авторитет на неговите председатели в Германия, Франция и други държави в Европа. След настъпилите обществено-политически промени в нашата страна през 1945г., редица научни сдружения са забранени, но БГД е признато като дружество с позитивна (патриотична насоченост) и продължава дейността си. Основните дейности на дружеството продължават да бъдат насочени основно към организирането и провеждането на научни форуми, двустранни международни симпозиуми, конференции за географското образование и шест поредни национални конгреса на географите в България /от 1968 до 1989 г./. Съществена част от дейността на дружеството е свързана с издаването на научни и научно-популярни книги, сборници и списания. Най-значимите научни издания са Известия на Българското географско дружество (от 1947 до 1992 г. с над 20 тома) и Проблеми на географията в България (от 1964 до 1978 г – 5 тома). Издадени са два научни сборника /1959, 1986/ и са били списвани три научно-популярни списания: „Географски преглед”, „Страни и народи” и „География” (през различни периоди до 1993г.). След 1990 г. дружеството преминава през критичен период на значително намаляване на неговата активност, което води до изпадането му в състояние на прокурорска ликвидация......

Изтегли пълната версия на бюлетина