Вторник, 13 Април 2021 18:19

Сборник доклади от Студентска сесия към Междунардна географска конференция "Geo Decade 2020-2030"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корица

Титулни страници

Съдържание

Торлозов, Х. Характеристика, използване и опазване на подземните води в област Сливен

Стоянова, Е. Съвременни тенденции на вътрешната миграция в област Добрич

Димитрова, Т. Подобряване на процеса на оценяване на служителите в Химикотехнологичен и металургичен университет

Димитров, С., Симеонова, Ж. 80 години от подписването на Крайовската спогодба. Преселението на севернодобруджанци през 1940 г.

Стоев, Е. Зелен град – Сан Франциско: възможности и перспективи за развитие на градската инфраструктура

Иванов, А., Иванов, Г., Чучуранова, Я. Иновативните градски турове на София, предлагани от Асоциация 365: аспекти на преживяването през погледа на потребителите

Тодорова, В., Тодорова, Д. Глобализация на географията

Димитров, И., Марков, Т. Компютъризация на географията

Димитров, И. Води на България: преподаване на темата в 10-ти клас

Видяна 22198 пъти