Вторник, 14 Февруари 2023 18:28

Води на Земята

„Води на Земята“ е книга, посветена на водата - може би най-важното вещество на нашата планета. В книгата по достъпен и разбираем и за неспециалисти начин е представено основното знание за водата като природен компонент. Разгледани са всички звена на водния кръговрат - атмосферно, океанско и континентално, представена е информация за формата и движенията на Земята. Разгледани са въпроси, свързани с използването и опазването на водите и влиянието на климатичните промени върху хидроклиматичната система на Земята.

Книгата цели да запълни празнината от опростено, но ясно обяснение на основните природни процеси, които се случват с активното участие на водите.

***

Доц. д-р Емил Гачев (член на Клуб на БГД, гр. Благоевград) е преподавател в катедра „География, екология и опазване на околната среда“ към Природо-математическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.