Петък, 12 Ноември 2021 10:41

География на международния туризъм

„География на международния туризъм“ на доц. д-р Ваня Василева разглежда туризма в целия свят. Във фокуса на вниманието са не само най-популярните, но и тепърва придобиващи по-широка популярност туристически дестинации. Стремежът е, те не просто да се опишат, а да се идентифицира значението им за развитието на международния туризъм и да се изведат актуалните принципи и тенденции.

Структурата на изложението е разпределена във въведение и седем части. Първата част разглежда теоретичните аспекти на международния туризъм (същност, особености, значение и т.н.), както и факторите влияещи върху неговото развитие. Втората част е с най-голям обем, понеже във фокуса на вниманието е най-силно развитият туристически регион – Европейският. Специално внимание е обърнато на мястото на България в международния туризъм и в частност на особеностите на българския туризъм. Всяка част от 3 до 6 включително се фокусира върху един от туристическите региони в света – Азиатско-Тихоокеански, Американски, Африкански и Близкоизточен. Разглеждат се съвременните специфики и тенденции, както и водещите туристически дестинации във всеки от тях. Последната седма част обръща внимание на главните насоки и тенденции в развитието на международния туризъм. Интерпретираните теми са с прилежащ дидактичен апарат включващ въпроси и задания за семинари и самостоятелна работа.

Книгата е полезна не само за обучаващите се или за тези, които имат отношение към туристическия бранш. Тя може да бъде ориентир и наръчник за всеки, който обича да пътува.

 

 

*** 

Кратко представяне на книгата в БНР Шумен, може да чуете тук.