Сряда, 20 Януари 2016 19:30

 

Българското географско дружество е основано на 09.11.1918 г. в Софийския университет по инициатива акад. Анастас Иширков с активното съдействие на проф. Иван Батаклиев и проф. Жеко Радев.

Aнастас Тодоров Иширков е роден 05.04.1868 г. в град Ловеч. Той е виден български учен, географ и етнограф, университетски преподавател, общественик и дарител, професор в Софийския университет (1909 г.) и действителен член (академик) на Българска академия на науките (1904 г.), Основоположник на географската наука в България.

Началото на университетската география в България е поставено през 1898 г. След завръщането си в България акад. Анастас Иширков е назначен чрез конкурс от 1 февруари 1898 г. за редовен доцент по география и обща етнография. Встъпителната му лекция пред студенти от Историко-филологическия факултет е на 19 март 1898 г. на тема „Задача и съдържание на днешната географска наука“.

Българското географско дружество инициира поредица от събития през 2018 година, с които да се отбележат тези значими юбилеи.

 

През април 2018 ще бъдат организирани серия от събития под надслов Иширкови дни.

Началото беше поставено с Тържествено честване на 150 годишнината на акад. Анастас Иширков, което се проведе на 04.04.2018 в СУ „Св. Климент Охридски”.

На 11.04.2018 в галерия Алма Матер на Софийски университет беше открита изложба посветена на акад. Анастас Иширков.  Изложбата ще продължи до 05.04.2018 след което ще бъде изложена и в други градове на страната.

Българският географски фестивал ще се проведе в Русе на 21 и 22.04.2018 и ще бъде посветен на 150 годишнината на Анастас Иширков и 100 годишнината на БГД.  

100 годишнината на БГД ще бъде отбелязана с международна конференция, която ще се проведе от 2 до 4 ноември съвместно с Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Предвиждат се и други събития в периода между април и ноември 2018, които ще бъдат обявени своевременно.