Георги Бърдаров

доц. д-р Георги Бърдаров, член на УС

Георги Бърдаров е доцент в Геолого-географския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преподава в катедра „Социално-икономическа география“ в ГГФ от 2002 г., а от 2007 г. е доктор по География на населението и селищата. През 2004 г. специализира в Кьолн, а през 2008 – 2009 г. в Грац. Преподава Демография, Етно-религиозни конфликти, География на населението и селищата, Геоурбанистика и др.

От 2012 г. е избран за доцент, а към настоящия момент е зам.-декан на факултета и ръководител на катедрата по Социално-икономическа география. Доц. д-р. Бърдаров е автор на множество научни и популярни разкази.