проф. д-р Марияна Николова, заместник-председател на БГД

Марияна Николова е професор в департамент „География“ на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките. Тя работи в областта на физическата география, климатологията, опасните природни явления, оценката на риска от тях и екологичните аспекти на промените в климата. Д-р Николова е Председател на Националния комитет по география към Международния Географски съюз (МГС) и е член на Комисията по глобални промени и мобилност към МГС, както и на Европейската изследователска инициатива за изследване на планините, на Координационния център за глобални промени при Българска академия на науките, на Европейския алианс за глобални промени и Бъдещето на Земята. Тя е член още на научни и редакционни съвети на национални и международни научни списания. Д-р Николова има над 80 публикации и над 40 национални и международни изследователски проекта, посветени на различни географски аспекти на глобалните промени, опасните хидроложки и климатични явления и риска от тях, опазването на околната среда и устойчивото развитие.