Вторник, 13 Март 2018 14:28

Клуб на БГД в гр. Благоевград

Клуб на Българско географско дружество в гр. Благоевград

Координатор: Красимир Стоянов

Секретар: Илия Митков

Членове: 

 1. Галина Безинска
 2. Емил Гачев
 3. Емилия Патарчанова
 4. Емине Радкова
 5. Иван Дреновски
 6. Илия Митков
 7. Красимир Стоянов
 8. Мирослав Иванов
 9. Росен Илиев
 10. Сабиятка Ходжова
 11. Теодор Захов