Петък, 23 Февруари 2018 14:15

Клуб на БГД в гр. Велико Търново

Клуб на Българско географско дружество в гр. Велико Търново

 

Координатор: Димитър Симеонов

 

Секретар: Мария Петрова

 

Членове: Димитър Симеонов

                Галин Петров

                Христина Проданова

                Петя Кънчева

                Мария Петрова

                Мариела Некова

                Тихомир Лалов

                Габриела Георгиева

                Десислава Симеонова

                Беатрис Бойкова

                Атанас Бояджиев

                Кремена Момчилова

                Ивайло Тотев