Списания

За времето на своето съществуване от 1918 Българското географско дружество създава и участва в разработването на периодични издания с научна и научно популярна тематика. Най-значимите научни издания са „Известия на Българското географско дружество” и Проблеми на географията в България. Издадени са два научни сборника (1959, 1986) и са били списвани три научно-популярни списания: „Географски преглед”, „Страни и народи” и „География”.

Научни списания:

Известия на Българското географско дружество. Най-старото и авторитетно издание на дружеството излиза през два периода 1933 – 1943 и 1953 – 1992. През есента на 2018 г. неговото издаване е подновено с публикуването на том 39 като едновременно с това са актуализирани дизайна и начина на разпространение.

Разпространението на списание „Известия на Българското географско дружество“ се осъществява он-лайн, чрез официалния сайт на Българското географско дружество, а лимитиран брой печатни книжки се депозират в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ), специализираните библиотеки към факултетите и катедрите по география на СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ШУ „Еп. Константин Преславски“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и в избрани регионални библиотеки.

В списание „Известия на Българското географско дружество“ намират място следните видове публикации:

- оригинални научни статии;

- обзорни статии;

- научни съобщения;

- статии за специално издание;

- редакционни статии;

- рецензии на книги.

Всички публикации се рецензират двойно анонимно.

От месец август 2019 г. списанието „Известия на Българското географско дружество“ е вписано в Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране (НРС) на Национален център за информация и документация (НАЦИД).

Понастоящем списанието е включено в базите данни на ROAD, Google Scholar, COBBIS (BG), World Cat и НАЦИД.

ISSN 0375-5924 (Print), ISSN 2682-986X (Online)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Редакционната колегия приема ръкописи на статии за публикуване в списанието по всяко време.

Ръкописите се оформят в съответствие с възприетите изисквания и се изпращат на официалната електронна поща. Одобрените статии се публикуват онлайн незабавно след преминаване на рецензия и редакция.

Изискванията за оформление на ръкописите са налични тук.

Примерен модел за оформление на ръкописите е наличен тук.

За контакт и изпращане на ръкописи: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съвременните броеве на списанието можете да откриете он-лайн в следващата страница: http://geography.bg/publication/magazines/itemlist/category/47-izvestiya-na-balgarskoto-geografsko-druzhestvo

 

 

Проблеми на географията в НР България. Съвместно издание на НК по география, БГД, Географския институт на БАН и ГГФ на СУ. Списанието излиза от 1964 до 1978 г. като за този период са издадени 5 тома с 56 статии.

Научно-популярни списания:

Географски преглед. Научно-популярно списание излизало през периода 1946 – 1950 г. като през този период са издадени 18 книжки.

Страни и народи. Научно-популярно списание излизало през периода 1947 – 1949 г.

География. Излиза в периода 1950 – 1992 г. и се явява продължител на предходните две.