Бюлетин на БГД, бр. 8, год. 4, декември 2020

Бюлетин на БГД, бр. 7, год. 3, декември 2019

Бюлетин на БГД, бр. 6, год. 3, октомври 2019

Бюлетин №5, Информационен бюлетин декември, 2016 г.

Бюлетин №4 - Информационен бюлетин Април, 2016 г.

Общо събрание на Българското Географско дружество за 2015 година

Бюлетин №2 - Българска победа в Русия

Бюлетин №1 - БГД – възникване, съществуване, възстановяване и бъдеще