Бюлетин на БГД, бр. 7, год. 3, декември 2019

Брой 7 на информационния „Бюлетин на БГД“ обобщава най-важните моменти, свързани с българската география за 2019 г.

Редактор: доц. д-р Георги Железов

Техн. редактор и дизайн: Христина Проданова

Пълната версия на брой 7 на „Бюлетин на БГД“ може да изтеглите оттук.