Бюлетин на БГД, бр. 6, год. 3, октомври 2019

За географската общност в България 2018 г. се превърна в период на консолидация, гордост и надежда. Причината бе отбелязването на поредица от знакови годишнини. На 19 март 2018 г. се отбелязаха 120 години откакто акад. Анастас Иширков изнася първата лекция по география в Софийския университет, с което се полага началото на университетската география в България…

Пълната версия на брой 6 на „Бюлетин на БГД“ може да изтеглите оттук.