Неделя, 22 Ноември 2020 14:53

Професор Анастас Иширков и Добруджа – любов и научна отдаденост

Публикацията „Професор Анастас Иширков и Добруджа – любов и научна отдаденост”, с автори проф. д-р Милен Пенерлиев, доц. д-р Веселин Петков и доц. д-р Климент Найденов, съдържа рядко издание на проф. А. Иширков, свързано с предварителната подготовка на българската делегация на Парижката мирна конференция през 1919 г. 

„През 2020 г. България празнува 80 години от сключване на Крайовската спогодба. На 7ми септември 1940 г. след няколко седмични преговори, в румънският град Крайова, Румъния връща на България 7 565 km2 нейна изконна територия на Южна Добруджа. За съжаление Северна Добруджа още след Освобождението от турско робство остава румънско владение отдадена под външнотo влияние на северната ни съседка.

В периода до, и след 1920 г. много български учени (и в частност географи) използват своят авторитет и обществено положение, за да заострят внимание върху тази изстрадана българска територия. Един ревностен нейн защитник е и акад. проф. Анастас Иширков.”

 от авторите