Четвъртък, 22 Октомври 2020 14:19

(Не)възможната ромска интеграция: Демографски специфики

Изследването „(Не)възможната ромска интеграция: Демографски специфики“ на доц. д-р Надежда Илиева* (НИГГГ-БАН) и доц. д-р Георги Бърдаров** (ГГФ, СУ) е осъществено със съдействието на Фондация Фридрих Еберт (Friedrich Ebert Stiftung).

Публикацията представя подробна демографска прогноза за България по населени места до 2050 г. на основните демографски показатели. Чрез тези данни се очертават тенденциите в бъдеще и се предлагат успешни модели и добри практики, които да доведат до подобряване на демографската ситуация в страната.

Публикацията „(Не)възможната ромска интеграция: Демографски специфики“ може да изтеглите оттук.

 

* Доц. д-р Надежда Илиева e ръководител на секция “Икономическа и социална география” на Департамент География в Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките.

** Доц. д-р Георги Бърдаров е доктор по география на населението и селищата, ръководи катедра „Социално-икономическа география” и е зам. декан на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, експерт е по демография и етно-религиозни конфликти.