Понеделник, 22 Февруари 2021 19:28

Антропогенни туристически ресурси на България

Книгата „Антропогенни туристически ресурси на България“, с автори доц. д-р Ваня Василева, доц. д-р Дора Кабакчиева и д-р Севджан Сабриева, се стреми да идентифицира мястото и значението не само на добре познати, но и на нови и не толкова известни обекти и явления в българската туристическа практика.

През годините тези ресурси са изучавани и подреждани на базата на различни подходи и критерии, но няма общоприета единна съгласуваност по тяхното видово разграничаване. Липсват и обобщаващи дефиниции. Настоящият текст се опитва да запълни тази празнина. Предложена е актуална класификация, обвързана с отчетливи определения на всеки от видовете. Разгледани са всички основни групи антропогенни туристически ресурси, характерни за България. Направен е също регионален преглед на техните особености в отделните туристически райони на страната. Обърнато е внимание и на съвременните проблеми, свързани с управлението, опазването, тенденциите в развитието и др.

Изследването има теоретико-приложен характер. Теоретичната му насоченост обхваща уводна, фундаментална научно-учебна дисциплина за различните академични специалности и образователни програми, ангажирани с туризма. Интерпретираните теми са с прилежащ дидактичен апарат – тестове, казуси, въпроси и задачи за самоподготовка. Изданието е обогатено с допълнителни текстове с интересна информация, над 20 таблици и над 100 изображения.

Текстът е полезен не само за обучаващите се или за тези, които имат отношение към туристическия бранш. Той може да бъде ориентир и наръчник за всеки, носещ в себе си духа на пътешественика.

 


 

***

Доц. д-р В. Василева преподава разнообразни дисциплини от сферата на туризма и географията в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Автор е на над 80 научни публикации в областта на туризма.

Доц. д-р Д. Кабакчиева е специалист по социална комуникация и връзки с обществеността към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Автор е на над 70 научни публикации в областта на социалните науки, комуникацията, репутацията, управлението на събития и туризма.

Преп. д-р С. Сабриева е доктор по икономика на УНСС и дългогодишен преподавател по туризъм и география в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Автор е на над 60 научни публикации в областта на туризма и регионалното развитие.

Може да получите книгата лично от авторите (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.d.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.s.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) или от книжарниците.