Настаняване

Конференцията ще се проведе в хотел АТА, Вършец - http://ata-spa.bg/

Резервация