Организатори

 

 

 

 Българското географско дружество (БГД)
и
Фондация „ЛОПС”

в партньорство с:

Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер“
Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград
Институт за космически изследвания и технологии – БАН
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Български географски портал Географ БГ

 

Организационен комитет:

Климент Найденов, Димитър Атанасов, Стоян Недков, Стелиян Димитров,
Марияна Николова, Боян Кулов, Красимир Стоянов, Георги Бърдаров,
Ваня Стаменова, Милен Пенерлиев, Десислава Полеганова, Димитър
Желев, Евгения Сарафова