Научна конференция Вършец 2016

Географски порблеми на планирането и използването на територията