Дневен ред за
 РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на сдружение “БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”
за 31.03.2015

1. Обсъждане структурата и съдържанието на уебсайта на дружеството

2. Обсъждане на международната дейност на дружеството
 
3. Обсъждане на официалните документи на дружеството

4. Обсъждане на актуални организационни въпроси

5. Разни

Изтегли:
Дневен ред на заседание на УС за 31.03.2015.docx
Дневен ред на заседание на УС за 31.03.2015.pdf