Дневен ред за
 РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на сдружение “БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”
за 29.01.2015

1. Обсъждане работата по създаване на Уебсайт на дружеството

2. Обсъждане на организационната структура на дружеството

3. Обсъждане и приемане на план за работа за 2015 г.

4. Обсъждане на международната дейност на дружеството
 
5. Обсъждане на позиция на дружеството по искания, засягащи статута на българската училищна география

5. Разни

 

Изтегли:
Дневен ред на заседание на УС за 29.01.2015.docx
Дневен ред на заседание на УС за 29.01.2015.pdf