Дневен ред за
 РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на сдружение “БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”
за 17.12.2014

1. Обсъждане работата по създаване на Уебсайт на дружеството
- ще се хоства на платен хостинг

2. Обсъждане и приемане на правила за откриване на клубове на Дружеството
Правила
2.1. Да е постъпила молба за създаване на клуб, подписана от 5 души, които са членове на БГД и в която се заявява желание членовете на клуба да работят на доброволен принцип за изпълнение на програмата на БГД;
2.2. В  молбата да е посочено лицето, което ще председателства клуба с точни и пълни данни за контакт (адрес, телефон, е-мейл, месторабота) и секретар;
2.3. Молбата да е придружена от концепция за работата и развитието на клуба  и, които са в съгласие с Устава на БГД. .
Да се изготви формуляр за молба

3. Обсъждане на правила за формиране на консултативен съвет
Правила
3.1. Да са изявени учени, преподаватели  или публични личности, които имат общопризнат принос за развитието на географската наука и географското образование, популяризирането на географията и/или приложението и в практиката или  спомоществователи   на БГД;
3.2. Да са номинирани от УС и да са утвърдени от Общото събрание на БГД  ;
3.3. Да са подписали декларация, че са съгласни да участват в работата на консултативния съвет. да се изготвят правила за дейност на този орган

4. Обсъждане на план за 2015 г.
- конференция Боровец
- Общо събрание – съчетано с коледен бал
- Конференция Созопол
- конференция за Жеко Радев – Шумен?
- Семинари –
- да се издирват географи които правят изследвания в чужбина – краси и емил--- суон докторантите ---
- Деня на земята – конкурс
- Международна година на картата
- конкурс за най-добър учебник

5. Разни
- Предложението на Боян за Петър Йордан за почетен член
- Подписка, гласуване в бан, гласуване на ОС
- Предложението за подкрепа на инициативата за часовете по география.
- Подкрепяме инициативата, да се изработи становище по въпроса и да се проучат възможностите за последващи стъпки ....
- Гласуване на нови членове
- Трима нови

Изтегли:
Дневен ред на заседание на УС за 17.12.2014.docx
Дневен ред на заседание на УС за 17.12.2014.pdf