Дневен ред за
 РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на сдружение “БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”
за 24.11.2014

1. Приемане на нови членове на дружеството

2. Обсъждане на правила за работа на УС
- редовни заседания веднъж месечно
- извънредни по преценка на председателя или по предложение на членовете
- решенията на УС да се публикуват на сайта

3. Обсъждане на членския внос за различни групи членове на дружеството
Учащи студенти и редовни докторанти – 5

4. Уебсайт на дружеството
Сървър – в НИГГГ
Администратор – да се направи проучване
Да се прехвърли информацията от временния сайт
Работна група – Стоян Марияна Ваня
- концепция до края на януари

5. Обсъждане на правила за откриване на клонове и регионални офиси на дружеството
Да се създаде като клубове – минимален брой 5
Да се направи формуляр за предложения
Координатор от УС – Красимир Стоянов
Да се напише обръщение до съществуващите клонове на БГД – Г. Железов
 
6. Избор на секретар на дружеството
Избор на Д. Полеганова

7. Обсъждане на възможността за формиране на консултативен орган към УС
Консултативен съвет – редовни членове със съществени заслуги към БГД
Да се изготвят правила за формиране – за другия път

8. Действия за възстановяване на надгробната плоча на проф. Иширков.
Стоян и Георги да се свържат с Т. Батаклиев и да се проучи състоянието

9. Разни
- избор на лого – вариант 3
- сертификат – хонорар – 150 лв – един А4 и във формат за визитка, и грамота, и сертификат за почетен член 
- агитационни материали – Климент
- да се изготвят правила за грамоти и почетни
- да се организират годишни награди за БГД – да се разпишат правила
- да се предприемат действия за възстановяване на фонда на А. Иширков
- Да се направи план за 2015 г.

разпределение на ресорите
- Документация – книги на дружеството, отчети и т.н. - Стоян
- Организационна дейност – организация на събития (конференции, срещи и т.н.) – Климент Димитър
- Издателска дейност - Георги
- Научна дейност – работни групи по отделните научни направления  -
- Образователна дейност – Климент Красимир
- Научно-популярна дейност – Димитър,
- Връзки с обществеността – връзки с други институции, медии и др. Георги
- Регионални структури и клонове – Красимир
- Международна дейност – Стоян
- Финанси – Председател зам. председател секретар
- Проекти  - Ваня
- Организация за събирането на членския внос
- На какъв период да се събира УС и как
- Всеки член на управителния съвет да си даде кратко сиви за сайта. Да се определи брой думи за да не се различават. Също и снимка.
- заявлението за членство на английски

Изтегли:
Дневен ред на заседание на УС за 24.11.2014.docx
Дневен ред на заседание на УС за 24.11.2014.pdf