Дневен ред за
 РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на сдружение “БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”
за 31.10.2014

1. Приемане на нови членове на дружеството
2. Организация на общото събрание на дружеството
3. Разни

Изтегли:
Дневен ред на заседание на УС за 31.10.2014.docx
Дневен ред на заседание на УС за 31.10.2014.pdf