Дневен ред за
 РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на сдружение “БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”
за 30.09.2014


1.    Преглед на документите за регистрация и функциониране на дружеството
2.    Приемане на нови членове на дружеството
3.    Определяне на дата, място и дневен ред за провеждане на общо събрание на дружеството

Изтегли:
Дневен ред на заседание на УС за 30.09.2014.docx
Дневен ред на заседание на УС за 30.09.2014.pdf