Дневен ред за
 РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
на сдружение “БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”

 

1. Преглед на документите за регистрация и функциониране на дружеството
2. Предприемане на действия по обявяване и промотиране на дружеството
3. Обсъждане на въпроси свързани с членството в дружеството
4. Обсъждане на подготовката за провеждане на Общо събрание на дружеството
5. Обсъждане на възможностите за създаване на постоянен уеб-сайт на дружеството и начина на поддръжката му

Изтегли:
Дневен ред на заседание на УС за 21.07.2014.docx
Дневен ред на заседание на УС за 21.07.2014.pdf