Четвъртък, 22 Септември 2016 11:59

Научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени”

 

Изтегли файла: Програма