Събота, 17 Септември 2016 08:20

УСПЕХ ЗА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ!!!

С огромно задоволство тази година се заемам да информирам географската общност за международната олимпиада, която се състоя от 16 до 22 август в Бейджин (Пекин), Китай с участието на 45 страни от всички континенти. Нашият отбор както винаги състоящ от четирима участници между 16 и 19 години  тази година бе подбран след най-успешно представилите се участниците на националната олимпиада във Варна, които отговарят на възрастовите изисквания със селективен географски тест на английски език. Участниците Апостол Савов от СОУ „Пейо Яворов“, гр. Плевен, Борислав Борисов от ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр.Ботевград,  Ваня Стойчева от ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр.Силистра и Велизар Вили Бъчваров от ОМГ„Акад. Кирил Попов“, гр.Пловдив представиха България на 13 международна географска олимпиада.
Мотивирани и амбициозни млади хора, с висок олимпийски дух и добро владеене на английски език до всеки следващ състезателен ден те дискутираха, проучваха и поддържаха дух за победа, което се увенча с двата бронзови медала, спечелени от Велизар Бъчваров и Апостол Савов на тази олимпиада. Както всеки успех така и зад този стоят много хора, които с усилията и енергията си, със спонсорската си подкрепа и споделеното си време и знания  го подпомогнаха, съпреживяха и съградиха стъпка по стъпка.Това е успех, радост и удовлетворение за цялата географска гилдия.
За тези, които не са имали възможност досега да се докоснат до iGeo нека споделя какво е Международната географска олимпиада. Първото, което ми идва на ум и безспорно това е така, тя е един празник за младите географи от цял свят. Със своето мото „Without geography you get lost!“ Международната географска олимпиада има за цел:
    Да стимулира формирането на интерес към географската наука и опазването на околната среда сред младите хора
    Да допринесе за положително отношение чрез дебат за значението на  географията като важен учебен предмет и привлече вниманието към формиране на географски компетентности сред младите хора
    Да спомага за контактите между младите хора от различни страни и така да съдейства за разбирането и възприемането на различните народи/нации и хора по света
Концепцията на олимпиадата включва три различни по характер олимпийски тура, които са фокусирани към уменията на участниците да работят с карта, с графични изображения (четене, анализ, интерпретация на изобразения, снимки, статистика и графики), да организират проучване и събират необходимата им информация и предлагат начини за решаване на реално съществуващи проблеми. Очаква се участниците да прилагат своите географски компетентности (природонаучни и социални) в конкретен териториален (регионален) географски откъм научност и функционален откъм дидактика, контекст. Олимпиадата няма са цел да проверява теоретични географски знания. Те могат да присъстват в картите, графиките, диаграмите и изображенията, научните статии, които се предоставят на участниците да се ползват по време на решаването на тестовете и теренната работа. 
Първият тур е решаването на тестът със задачи с отворени отговори Written ResponseTest. (WRT). Той се състои от шест субтеста, които се конструират върху следните предварително известни теми:
•    Климат и климатични промени
•    Природни рискове и справянето с тях
•    Ресурси и мениджмънт на ресурсите
•    Природна география и устойчиво развитие
•    Форми на релефа, ландшафти и използване на териториите
•    География на земеделието и проблемите с изхранване на населението
•    Население и промени, свързани с него
•    Икономическа география и глобализация
•    Териториални диспропорции в света
•    География на градовете и градското планиране
•    Туризъм и туристически мениджмънт
•    Културна география и регионални специфики
Темите на субтестовете на олимпиадата в Бейджин (Пекин) са следните: I. Свлачища II. Цунами III. Езерото Phewa в Непал IV. Скорост на вятъра V. Тенденции в изменението на населението и предизвикателствата, свързани с  тях VI. Градско развитие
Общият брой точки от този тест е 90 точки. Тестът с отворени отговори формира 40% от крайния резултат на всеки участник. Основното за него е  балансирано съотношение природно : социално-икономическo географско познание, проверяват се приложни умения т.е търси се реален контекст, интегрират се познания от природната, социалната и икономическата, културната географска област. Всеки субтест се състои от около 5-7 задачи, които се съпътстват с източници на информация и изисква тяхното интерпретиране (разчитане, анализ, сравняване, даване на прогноза и т.н.). Конструирането на теста не включва никакви фактологични знания. При необходимост от такава информация, то тя се предоставя в дидактически приемлив вид за ученика в отделен свитък (Resource book). Задачите са създадени, а тестът съответно така конструиран да поставя ученикът не в позицията на читател-реципиент, а на деятел и проучвател, който картографира, анализира, обобщава, сравнява, оценява и прогнозира,  аргументирайки се, решава проблеми и т.н. все дейности, които засягат високи когнитивни равнища. Вторият тур включва проучвателска работа на терен (предварително определен върху даденостите, на който са създадени задачи за решаване и конструиран Tеста със задачи за работа на терен и решаване на проблеми, свързани с него - Field Work (FW). Основното за този тест са е решаването на задачи свързани с конкретен контекст. На олимпиадата в Бейджин (Пекин) учениците трябваше да обходят територия (Wangijing Huayuandongqu Community), с помощта на съпровождащи ги доброволци, да я проучат според конкретно зададените им задачи. В нашия случай те трябваше да наблюдават цялостно и да оценят територията за целите на балансираното й развитие по отношение на околната среда (sustainability) и по отношение на стандарта на живот на хората, живеещи на нея (liveability). За тази цел една от задачите им е свързана с наблюдение и събиране на информация за реката (Beixiaohe River) и възлово кръстовище, които се намират в обсега на проучваната територия на Wangijing Huayuandongqu Community и картографиране. Втората част задачи от теренната работа представлява решаване на проблеми свързани с балансираното развитие на наблюдаваната  територия т.е. учениците прилагат своите географски знания в реален контекст - Wangijing Huayuandongqu Community. Тестът със задачи за работа на терен и решаване на проблеми, свързани с него (Field Work) формира също 40% от крайния резултат. Последният етап от олимпиадата включва решаването на мултимедиен тест от 40 въпроса със структурирани четири отговора, които формират 20% от крайния резултат на ученика.

Българчетата се справиха със всичко това в силна надпревара от

Нашата гордост тази година!!!
Апостол Савов от СОУ „Пейо Яворов“, Плевен
Борислав Борисов от ПМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, Ботевград
Велизар Вили Бъчваров от ОМГ„Акад. Кирил Попов“, Пловдив
Ваня Стойчева от ПГСУАУ „Атанас Буров“, Силистра

Честито на географската гилдия!
Честито на техните преподаватели,
Честито на всички онези, които имат дан за техния успех!

Автор: Марияна Султанова - ръководител на националния отбор