Сряда, 01 Юни 2016 16:56

Годишна стипендия за студенти по география и регионално развитие

 

Мисия

Българското географско дружество възстанови своята дейност през 2014 г. с ясната идея и пределна мотивация да обедини географската общност в България в цялото ѝ многообразие и потенциал – научни работници, учители, хора на бизнеса, студенти и ученици, пътешественици и всеки, който се чувства съпричастен с географията като фундаментален клон на човешкото познание. През изминалите месеци БГД чрез усилията на своите членове уверено върви към пълноценното възстановяване на своята дейност в различни аспекти – научен, образователен, професионален, популярен, информационен и т.н. Ангажирането на най-младите членове в дейността на организацията и цялостния географски живот е основен приоритет.Учредяването на настоящата стипендия е интегриран акт на усилията на най-значимата географска организация в България, на една от водещите географски компании в страната, и водещия географски уеб сайт в посока подпомагането на научното и професионално израстване и ориентиране на българските студенти. Създаването на стипендията е първа стъпка от цялостна програма за професионалното, образователното и научното подпомагане на най-младите членове на БГД.

Условия за кандидатстване

В конкурса могат да участват всички студенти редовно обучение по География и Регионално развитие (бакалавърска и магистърска степен), обучаващи се в Република България и членуващи в Българското географско дружество.

Селекция

Заявяването на желание за участие в селекцията става чрез подаване по електронен път на следните документи:

  •           Биография (Европейски формат за CV, файл във формат .pdf)
  •           Мотивационно писмо (файл във формат .pdf)
  •          Препоръка от университетски преподавател (сканиран документ)
  •          Уверение за студент (сканиран документ)
  •           Квитанция за членски внос на БГД за 2016 г. (сканиран документ)

-          Разписана проектна идея за младежка дейност/инициатива в рамките на Българското географско дружество (файл във формат .pdf)1

1. Проектната идея трябва да съдържа заглавие, описание на дейността, предполагаем бюджет, срок за организация и изпълнение, очаквани ползи за географската общност.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване със селекционна комисия в град София, която ще определи получателите на стипендията за 2016 г.

Стипендия БГД

Очаквайте скоро допълнителна информация за размера на стипендията, сроковете за кандидатстване и допълнителните условия.