Неделя, 29 Ноември 2015 23:37

Студенти по география с награда в СУ „Св. Климент Охридски” 

Сред носителите на Годишните награди на Алма Матер за 2015 година са отличени четири студентки от специалност „География” на ГГФ - Божидара Голакова, Маргарита Стойнева, Лилия Матрачийска и Ива Луканова. 

БГД поздравява наградените и им желае още творчески успехи!

Повече информация на: https://www.uni-sofia.bg