Петък, 26 Март 2021 11:56

In memoriam: Напусна ни акад. Тодор Николов

Почина Акад. Тодор Георгиев Николов. Той е роден на 26.02.1931 г. в с. Варана, Плевенско. Завършил е висше образование по геология в СУ „Св. Кл. Охридски„ през 1955 г. Научната си кариера започва през 1957 г. като научен сътрудник в Геологическия институт на БАН (през 1968 г. е избран за старши научен сътрудник). Специализирал е в Русия (1960 г.) и Франция (1968 г.). Доктор е по геология (1967 г.) и доктор на геолого-минералогическите науки (1984 г.), дългогодишен професор (от 1979 г.) в Софийския университет и в Геологическия институт (1996-2002 г.).

От 2003 г. е гост-професор в Географския институт на БАН. Член-кореспондент (1984 г.) и действителен член (академик) е на Българската академия на науките (1997 г.); доктор хонорис кауза на Университета „Пол Сабатие“ в Тулуза, Франция (1994 г.). Член е на редица български, чуждестранни и международни научни дружества и асоциации. Почетен член е на Френското (1978 г.), Сръбското (2001 г.) и Българското геологическо дружество (2005 г.). Носител е на национални и чуждестранни ордени и медали; Кавалер на френския орден „Академични палми“. Чел е лекции в редица университети във Франция (Дижон, Гренобъл, Тулуза, Университета „Пиер и Мария Кюри„,Париж), Русия (Москва и Санкт Петербург), Гърция (Атина), Германия (Тюбинген), Нова Зеландия (Уелингтън) и др.
Основните му научни интереси са в областта на:

1. Палеонтологията и стратиграфията: таксономия и еволюция на амонитите (установил е над 50 нови за науката таксони), юрско-кредна граница, долнокредна стратиграфия и амонитна палеонтология, приципи и методи на стратиграфията (съавтор е на Стратиграфския кодекс на България, 1982), секвентна и събитийна стратиграфия;
2. Теория на еволюцията: фактори, закономерности и възлови моменти в еволюцията на организмите; еволюция на екосистемите, еволюция на поведението; адаптация; кризи и катастрофални явления в еволюцията; влияние на орбитални фактори върху геоложкия летопис;
3. Регионалната геология: геоложки строеж и геоложка еволюция на отделни области от България, други европейски страни, мобилни зони и орогенни прояви в Тетиса, полева геология на нефта и газа;
4. Палеогеографията и палеоклиматологията.

Заемал е редица отговорни ръководни длъжности: председател на Президиума на Висшата атестационна комисия към Министерския съвет (1987-1990), зам.-ректор и член на Академичния съвет на СУ, декан на ГГФ и др. Председател е на Отделението по природно-математически и инженерни науки при Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН.
Научно му творчество обхваща над 260 труда, в т.ч. 175 научни публикации, 6 монографии и книги, 3 университетски учебника, 3 учебно-методически ръководства, над 70 научнопопулярни статии, интервюта и др. Има публикации в България, Франция, Германия, Англия, Русия, Швейцария, Украйна. Главен редактор е на авторитетното списание „Доклади на БАН“. Бил е автор и в сп. „Обучението по география“ (бр. 5/2003).

Поклон пред паметта и делото на акад. Тодор Николов!