Вторник, 16 Март 2021 19:54

Четвърта научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“

Катедра „География, регионално развитие и туризъм“ при Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“,  отправят покана към географската общност за участие в четвъртата научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ (3-5 декември 2021 г.).

Конференцията е посветена на 30 години от възстановяването на обучението по география в Шуменския университет и 50-годишнината на висшето училище. Събитието има за цел да:

 • открои актуалните проблеми и водещите тенденции в дискутираните области;
 • популяризира и обсъди научните резултати и постижения на български и чуждестранни учени и проекцията им в световните практики;
 • утвърди и разшири международното научно академично сътрудничество.

Тематични направления:

 • Актуални аспекти на географските изследвания;
 • Природна география;
 • Обществена география и регионално развитие;
 • Туризъм;
 • Географско образование.

Важни срокове:

 • 30.04.2021 г. Приемане на заявка за участие с резюме на доклада;
 • 07.05.2021 г. Потвърждение за приемане на заявката;
 • 30.11.2021 г. Краен срок за плащане на такса за участие;
 • 30.12.2021 г. Краен срок за изпращане пълен текст на доклада.

 

Пълна информация за конференцията може да откриете в програмата на събитието.

Заявката за участие, може да изтеглите оттук.