Четвъртък, 19 Ноември 2020 14:41

International Geographic Conference “Geo Deacade 2020-2030” ще се проведе онлайн

Уважаеми колеги,

участници в IGC "Geo Decade 2020-2030",

в официалния сайт на конференцията ще откриете окончателен вариант на програмата в табличен вид с:

- разпределението на паралелните сесии;

- времето за кафе и обяд;

- съпътстващите събития.

За удобство на нашите чуждестранни колеги сме поместили точните часове за начало и край на онлайн срещите, според часовите зони, в които попадат по-голямата част от тях.

Очаквайте подробната програма, сборник с абстрактите и линкове за онлайн срещите.

 


 

Организатори: Българско географско дружество, Геолого-географски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Национален институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН

Съорганизатори: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (катедра „География“), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (катедра „География, регионално развитие и туризъм“), Югозападен университет „Неофит Рилски“ (катедра „География, екология и опазване на околната среда“), Факултетен студентски съвет на ГГФ, СУ, Географ БГ