Събота, 10 Октомври 2020 23:40

Документална фото изложба в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев бе открита в Габрово

На 25 септември 2020 г. в Националния музей на образованието (НМО) в гр. Габрово се състоя откриването на документална фото изложба „Пътища в географията – просеки и просветления“ в чест на 60-годишнината на проф. д. н. Атанас Дерменджиев – ръководител на катедра „География“ при Исторически факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (ВТУ). Изложбата е организирана по идея на гл. ас. д-р Поля Йорданова, а неин автор е Ангел Шерилов, уредник на НМО и един от първите студенти на проф. Дерменджиев.

                 

Любка Тинчева – директор на НМО гр. Габрово приветства гостите на изложбата и открои ползотворното и креативно сътрудничество между преподавателите на катедра „География“ при Великотърновския университет и Националния музей на образованието.

Откриването бе уважено от зам. ректора по учебната дейност на ВТУ – доц. д-р Димитър Симеонов, преподавател в катедра „География“ и член на управителния съвет на Българското географско дружество, както и от зам. декана по учебната дейност на Историческия факултет – доц. д-р Галин Петров. На събитието присъстваха семейството на професора – съпругата му проф. д-р Стела Дерменджиева, неговите деца, преподаватели от катедра „География“ при ВТУ, учители по география, експерти на РУО Велико Търново, студенти на проф. Дерменджиев, докторанти и граждани.

                  

Изложбата включва 21 табла, които представят професионалния и личен път на професора, подредени хронологично и тематично – семейното начало, научните и художествено-творческите пътеки и просеки, участията в международни и национални конференции и научни форуми, академичното развитие и израстване като зам. ректор и ръководител на катедра „География“, учебния процес и студентите, академичния живот и научните дискусии в катедрата, теренните практики и обучения на студенти и докторанти, научните и географски хоризонти по програма Еразъм и др. емблематични събития и географски хоризонти.

                  

Всички гости на изложбата се докоснаха до първия учебник на проф. д. н. А. Дерменджиев и до най-новата книга – Биобиблиография на Атанас Дерменджиев „Пътища в географията – просеки и просветления“ с автори С. Дерменджиева, Т. Драганова, П. Йорданова и М. Дойков. Авторите определят биобиблиография „като географската духовно-академична съкровищница, от която всички ние черпим великото и константно „пиво и храна“ на познанието. Потенциалът на географската истинност на всяка страница разкриват нестандартните идеи и размисли, научните търсения и открития за географски обекти и пространства. Аргументите са много, но един е безспорен – географската гравитация е за цял живот и е фактор за баланса в природата и социума, ясно присъстващи в научното творчество на проф. д. н. А. Дерменджиев.“

Автор: гл. ас. д-р Тамара Драганова

Атанас Дерменджиев е доктор на науките, професор по социално-икономическа география, доктор по география, действителен член (академик) на Международната академия на науките по екология и безопасност, специалист по регионална, политическа и културна география. Автор на над 230 научни публикации, в т. ч. 6 монографии, 15 книги, 14 учебника, 10 учебни помагала и др., отпечатани в България, Румъния, Русия, Украйна, Сърбия, Турция, Португалия, Франция, Северна Македония. Проф. д. н. Атанас Дерменджиев е дългогодишен ръководител на катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.